CC-lisenssi

  1. tekijänoikeus suoja

Tekijänoikeus suojaa kaikkea luovaa ja omaperäistä. Puhutaan teoskynnyksestä tai teostasosta, jonka saavuttaessaan tuotosta kutsutaan  teokseksi.

2. PUBLIC DOMAIN

Public domain -termiä ei oel vakiintuneesti suomennettu.  PD:llä tarkotetaan, että tuotos on tekijänoikeussuojan ulkopuolella, siis”yleisesti käytettävissä”. Kun teoksen suoja-aika umpeutuu, päätyy se public domainiin. jotklut teokset voivat olla public domainissa alsuta alkaen. USAssa liittovaltion tuottama on PD:ssä. USAssa kuka tahansa voi luovuttaa tekemänsä PD:hen niin halutessaan.

Tuotokset, joilla ei ole lähioikeuksien suojaamia eivätkä ylitä teoskynnystä, ovat käytännössä myös PD:ssä.

  1.  CC-lisenssi eli Creative Commons 4.0

Creative Commons eli CC on maailman eniten käytetty avoin lisenssi. Lisenssejä kehittää ja ylläpitää USAlainen voittoa tavoittelematon organisaatio Creative commons Inc, jonka perustajiin kuuluu mm. Lewrence Lessing. Lisenssien käyttö ei edellyta mitään rekisteröitiä, lupaa tai maksua.

Ensimmäinen CC-lisenssi julkasitiin vuonna  2001.  Kyseessä oli USAlainen lisenssi, josta tehtiin sovituksia eri maihin, kuten suomeen.

Versio 4.0 julkasitiin syksyllä 2013. Kyseessä on kansainvälinen lisenssi. jota ei enää soviteta ei oikeusjärjestelmiin vaan josta vain tehdään käännökset. Lisäksi 4.0 lisenssi huomioi eurooppalaisen tietokantojen lähioikeussuojan.  4.0 Lisenssien suomennos valmistui keväällä 2014.

1.

a) BY(nimeä)

Edellyttää tekijän mainitsemista jatkokäytössä

b)SA(JaaSamoin)

Jos teosta muunnellaan, julkaistessa on käyttevä samaa tai yhteensopivaa lisenssiä.

c)ND (EiJondannaisia)

Rajaa lisenssi vain epäkaupalliseen käyttöön.

d) NC (EiKaupallinen)

Rajaa lisenssin vain epäkauppaliseen käyttöön.

e) ZERO (CCO nolla)

Työkalu yksinoikeuksista luopumiseen mahdollisimman laajasti.

Tekijä luopuu kaikista yksinoikeuksistaan lain sallimissa rajoissa.

Lähde:lainaus:1.2.2016: CC-lisenssi