Vilkkuvat ledit

– Johdanto –


Tehtävänä oli tehdä vilkku ledi ensin multisim -simulointiohjelmalla ja se jälkeen joko koekytkentä alustalle tai verolevylle. Tein mittaukset oskilloskoopilla simulointiohjelmalla, että itse kytkentäalustalla.  Mittasin oskilloskoopilla kytkennästä transistoreiden kantojen b ja kollektoreiden c jännitekuvaajat ja piirsin kuvaajat huolellisesti monisteessa oleviin oskoopinäyttöihin.

– Komponentit –


Osa- ja tarvikeluettelo

  • Kytkentä alusta
  • Hyppylankoja
  • Transistori BC547BP   2 kpl
  • ledi D1 (D = 5 mm, punainen )
  • ledi D2 (D = 5 mm, vihreä )
  •  R1, R2 ( 2 kpl 470Ω vastusta )
  • R3, R4  (2 kpl  68kΩ vastusta )
  • C1, C2 ( 10µF 2kpl ) elektrolyytti kondesaattoria
  •  tarvitset tasavistalähteen syöttämään 9 voltin virtaa kytkennällesi

– Vilkkuvat ledit kytkentä alustalla –


Kuvat kytkennästä Tässä kuva kytkennästä kytkentä alustalla, jossa myös näkyy se miten komponentit sijoitellaan kytkentäalustalle hyppylankoineen . Kuvasta poiketen ledit vlkkuivat tehtävään kuuluvalla tavalla.

Vilkkuvat ledit – simuloituna


Vilkkulebit multisim kytkentä kuva Kuvat kytkennästä multisim –  ohjelmassa Ruudunkaappuksessa vihreä ledi palaa mutta punainen ledi ei, koska otin kuvat vihreän ledin palamisjakson aikana. Ledien vilkkumistahtia voidaan muuttaa vaihtamalla kondensaattorien (C1 ja C2) sekä vastuksien kokoa. Näin ollen Ledit vilkkuvat joko nopeammin(R ja Cpienempiä) tai hitaammin(R ja C isompia).

Oskilloskoopin mittaukset multisim

vilkkuledi oskiloskk Kuvassa näkyy molempien ledien syttymis- ja sammumiskäyrä. kuvassa ei kannata usko channel_B lukemaan sillä tykkentä toimi asian mukaisella tavalla. vilkkiuf8hjb+osrjbv´+ Kuvassa näkyy tarkemmin oskilloskoopilla mitatun transistoreiden kantojen  tasainenkäyrä  josta löytyy nousukohta ja volttimäärät kasvu. Tuo nousu tarkoittaa ledin syttymistä. Toiminta kytkennässä perustuu siis siihen että transistorit ohjaavat toisiaan : kun toinen johtaa niin toinen ei johda.

Itsearviointi

Onnistuin mielestäni hyvin tehtävässä ja se oli mukavan haastava muutamassa kohdassa

Pientaajuusvahvistin

Tehtävänä oli tehdä pientaajuusvahvistin vero-tai koekytkentälevylle, sekä multisimillä simoloituna ja mitata oskiloskoopilla sisäänmenosignaali(in) ja ulostulosignaali (out). HUOM! Vahvistimeen  ei tarvitse syöttää kuin mV:n suuruinen amplitudi.

 Osaluettelo


Pientaajuus osaluettelo

Kytkentä koekytkentälevyllä ja mittaustulokset


pientaajuuvahvistin kytkentäpientaajuusvahvistin-mittaustulokset-kc3a4ytc3a4ntc3b6

– Multisin kytkentä ja mittaukset –


pientaajuusvahvistin2

Pientaajusvahvistin kuva ultisimpientaajuusvahvistin-mittaustulokset-multisim

Itsearviointi


Työ onnistus mielestäni hyvin. Haastavaksi työssä osoittautui kytkennän rakentaminen ja excel taulukon tekeminen