Kirchhoffin virta ja jännitelaki

Tehtävä oli oppia laskemaan kichhoffin virta ja jännitelain avulla, opettelimme myös sarjaan ja rinnankytkentää

vastus eurooppalainen

amerikkalainen vastus merkintä

Kuvat ovat vastuksen piirrosmerkkejä                                                                  ylempi kuva on eurooppalainen ja alempi kuva on amerikkalainen merkintätapa.

Teoria

Elektroniikan yleisimpiä osia eli kompponenteja. Niiden nimitykset samoin kuin ulkonäkö ja koko vaihtelevat niiden käyttötarkoituksen mukaan.  Tarkstellaan vastuksia aluksi teoreettisesti ja sen jälkeen käytännön kompponenttina erinlasissa töissä.

Ideaalisen(ihanteellisen) vastuksen ainoa ominaisuus virran kulun vastustaminen (rajotaminen).  Tätä ominaisuutta kutsutaan resistanssiksi ja se riippuu vastuksen mitoista ja siinä käytetyistä raaka-aineista.

Kirchhoffin virtalaki on:

pisteeseen tulevien virtojen summa on on suuri kuin siitä lähtevien virtojen summa

Kirchhoffin jännitelaki

suljetussa virtapiirissä lähdejännitteiden summa on yhtä suuri kuin jännitehäviöiden sunna

 20140911_133017 20140911_133033